Uçakta Canlı Hayvan Nasıl Gönderebilirim?

Hava Kargo Canlı Hayvan Taşıması

Evcil hayvanlarınızın bazılarını uçuşlarında beraberinizde götürebilirsiniz. Bunun için evcil hayvanınızın geçerli bir aşı ve sağlık sertifikasının bulunması; giriş izinleri ve transit ülkeler tarafından istenen diğer belgelerin de tam olması gerekmektedir.

Uçağa alınabilen evcil hayanlar  hangileridir?

Yolcu kabininde sadece kedi, köpek ve küçük ötücü kuşlar (saka kuşu, muhabbet kuşu, kanarya) evcil hayvan olarak taşınabilmektedir

En önemlisi de havayolu yetkililerinden onay almalısınız.

Uçak kargo evcil hayvan veya canlı hayvan taşımacılığı hakkında bilgi almak için 0542 2362361 nolu telefondan bizlere ulaşabilir veya detaylar ve sınırlamalar ile ilgili info@ucakkargo.gen.tr e-posta adresinden destek talebinde bulunabilirsiniz

 

Uçağa alınması veya taşınması yasak olan evcil hayvanlar hangileridir?

Pet in cabin ( evcil hayvanı yolcu beraberinde kabine alma )

Pitbull terrier, amerikan pitbull terrier, bull terrier, amerikan staffordshire terrier, japanese tosa, dogo argentino, fila brasileiro, rottweiller, staffordshire bull terrier Neopolitan Mastiff, Spanish Mastiff, Dogue de Bordeux, Roman Fighting Dog, Bandog Tosa Inu, Mastiff, Tibetan Mastiff, Doberman, pincher doberman, American Bulldog, Caucasian owtscharka, Mastino Napolitana gibi tehlike arz eden köpekler uçuşlara yolcu kabinine alınmamaktadır.

 

Avi in hold ( Evcil hayvanın kargo kompartmanında taşınması )

 • Birbirlerine düşman hayvanlar, örneğin kedi ve köpekler birbirlerini göremeyecek şekil­de, ayrı tutulmalıdır. ( Havayolu şartına göre aynı kompartmanlara yüklenemez. )
 • LABORATORY ANIMALS etiketli hayvanlar, bulaşma riskine karşı, diğer hayvanlardan ayrı bir yerde bulundurulmalıdır.
 • Değişik kıtalardan olan primat (non human) gönderileri taşımanın her safhasında birbi­rinden ayırılmalı ve farklı ambara, farklı de­polara, farklı kompartmanlara konulmalıdır.

 

Hava Kargo Canlı Hayvan Taşıması / Uçakta kedi, köpek ve kuş taşıması

 • Uçak Kargo çalışanları canlı hayvan gönderileri için kabul, depolama ve sevk süreçlerinde IATA LAR yönetmeliği referans olarak kullanır. Bu doğrultuda yönetmeliklerde belirtilen dokümantasyon, paketleme, etiketleme ve işaretleme kuralları geçerlidir ve kullanılır. Uçak kargo personeli canlı hayvan taşıma kurallarına riayet eder.
 • Uçak kargo çalışanları aynı zamanda kullanılacak havayolu ve canlı hayvanın gönderileceği ülkenin kurallarına riayet etmek zorundadır.
 • Uçak kargo çalışanları eğitimli ve tecrübeli olup ilgili birimlerle koordinasyon halindedir.
 • Uçak kargo çalışanları taşınan canlı hayvanın en uygun taşınma koşullarının sağlanmasını kendisine öncelik olarak edinmiştir.
 • Uçak kargo çalışanları tüm süreçlerde sizinle iletişimde kalıp , bilgilendirecektir.

Havayolu ile evcil hayvan veya canlı hayvan taşımacılığı hakkında bilgi almak için 0542 2362361 nolu telefondan bizlere ulaşabilir veya detaylar ve sınırlamalar ile ilgili info@ucakkargo.gen.tr e-posta adresinden destek talebinde bulunabilirsiniz.

 

uçak kargo evcil hayvan taşıması
uçak kargo evcil hayvan taşıması

Personelimiz uyguladığı  Uluslararası taşıyıcılar birliği ( IATA ) Canlı Hayvan Kuralları Nelerdir?

 • Uluslararası taşıyıcılar birliği ( IATA ) Canlı Hayvan Kuralları’na (LAR) göre kabul edilen ve taşınması uygun görülen canlı hayvanlardır. IATA ’ya göre bazı canlı hayvanlar ıslak kargo statüsünde değer­ledirilir.
 • Çıkıştan varışa tüm uçuşları için rezervasyonları alınmış ve onaylanmış ol­malıdır.
 • Çıkış, varış ve varsa transfer ülkelerinin kuralları kontrol edilmiş ve yerine getirilmiş olmalıdır.
 • Caclı hayvanın varışta tesliminin gecikmemesi için, gerekli önlem alınmış olmalıdır.
 • Uluslararası taşıcı ve ülkelerin uygulama kontrolu yapılmalıdır.
 • Yürürlükte olan yayın ve uygulamalar dikkate alınmalıdır.
 • IATA Live Animal Regulation kitabındaki şartlara uyulmuş olmalıdır.
 • Konteyner talimatları, Dokümantasyon kuralları ve taşıyıcı kurallarına uyulmuş olmalıdır.
 • Karışık kargo içinde bulunmamalıdır.
 • Hayvanın taşımaya uygun durumda ve sağlıklı olduğundan emin olmalıdır.
 • “Canlı hayvan gönderici sertifikası”nı doldurup imzalamalıdır.
 • Hayvanın taşınacağı, kafes veya kennel IATA kurallarına uygun temin edilmelidir.
 • Konteyneri kurallara uygun işaretleyip, etiketlemelidir.
 • Konteyner üzerine gerekiyorsa beslenme ve su talimatını yapıştırmalıdır.
 • Türün özelliğine göre ve gidilecek ülke kurallarına aykırı olmayan, uygun yiyecek ve barınma şartlarını sağlamalıdır.
 • Kabulden önce, hayvanın en son beslenme ve su ihtiyacının ne zaman gi­derildiği belirtilmelidir.
 • Eğer hayvan hamile ise veya son 48 saat içinde doğum yapmış ise beyan edilmelidir.
 • Eğer hayvana herhangi bir ilaç verildiyse, ilacı tanımı, dozu, verildiği saat bildirilmelidir. Bu bilgiler dokümanların ekinde ve bir kopya olarak da kon­teynerin üzerinde bulunmalıdır.

Havayolu ile evcil hayvan veya canlı hayvan taşımacılığı hakkında bilgi almak için 0542 2362361 nolu telefondan bizlere ulaşabilir veya detaylar ve sınırlamalar ile ilgili info@ucakkargo.gen.tr e-posta adresinden destek talebinde bulunabilirsiniz.

larUçak Kargo Personelinin taşımaya ait takip ettiği tüm gereklilik ve Export/import kuralları nelerdir?

 • Transit izinleri
 • Veteriner sağlık sertifikası
 • CITES türleri için CITES export belgesi (gerekliyse import belgesi)
 • Veteriner kontrolu
 • Karantina
 • Transit kuralları (yiyecek kısıtlaması olabilir)
 • Konsolosluk veya ülke otoritelerinden son değişiklilerin öğrenilmesi
 • Ulusal kurallar
 • “24 saat” telefon numarası
 • Gerekli dokümanların hazırlanması
 • Yeni doğan veya genç hayvanların özel ilgiye ihtiyaçları olabileceğinden, bunların giderilmesi için gerekli önlemlerin alınması
 • Gerekiyorsa, yeterliliği ispatlanan bir refakatçinin temin edilmesi (aynı za­manda taşıyıcının da sorumluluğudur)

Canlı hayvanların havayolu ile problemsiz taşınmalarında taşıyıcının dikkate alması gereken birçok faktör bulunmakla beraber, en önemlileri şunlardır;

 • Taşınacak hayvanın türü, özellikleri, cinsi, cinsiyeti, yaşı, ve vücut ölçüleri.
 • Hayvanın durumu; kırkılmış olup olmadığı, hamileliği, sütten kesilip kesil­mediği.
 • Hayvanın konulacağı konteynerin yapısı.
 • Taşınacağı uçak tipi.
 • Uçakta Kompartmanında gerekli olan alan.
 • Kompartman özellikleri; havalandırma, hava akım yönü, ısıtma yeterliliği gibi.
 • Varsa transit ve transfer noktalarındaki çevre şartları; yükleme, boşaltma ve yerdeki taşıma boyunca maruz kalınacak iklim koşulları.
 • Hayvana etki edebilecek nitelikteki başka kargoların varlığı.
 • Uçuşta refakatçı gerekliliği.
 • Yerdeki depolama yeterliliği.
 • Gerekli dokümanların varlığı; AWB, gönderici sertifikası, import/export izni, sağlık sertifikası, CITES listesinde olan hayvanlar için gerektiğinde CITES import izni.

Göndericinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar,

 • Sadece sağlıklı ve iyi durumda görünen hayvanlar taşımaya kabul edilebilir. Hayvanın özel durumu varsa lütfen paylaşın.
 • Taşıma zamanlaması konusunda dikkatli olun , kontroller zaman alabilir.
 • Beraberinde, hayvanın taşımaya uygun olduğunu ve taşıma sırasında do­ğum riski olmadığını bildirir veteriner sertifikası olmayan hamile hayvanlar taşımaya kabul edilmez.
 • Tamamen kapalı konteynerlerdeki canlı hayvan gönderilerinde (süs balık­ları gibi) , taşıyıcı kabulde sadece fiziksel olarak kontrol edecektir, sorumluluk tamamen göndericidedir.
 • Hayvanın uçuş sırasında, değişken fiziksel çevreye ve şartlara dayanamama­sından, yetersiz paketlenmesinden, kendi doğasından veya kendi kendine zarar vermesi veya diğer hayvanların boynuzlaması, yaralaması, tekmele­mesi, ısırması gibi olaylardan kaynaklanan yaralanma ve ölümlerden veya doğal nedenlerden meydana gelen ölüm, hasar ve masraflardan taşıyıcı so­rumlu değildir.
 • Taşıyıcı hiç bir durumda, hayvan refakatçısının sebebiyet vereceği veya şartların, hayvanın hareket ya da davranışlarının neden olacağı ölüm ya da yaralanmalardan sorumlu değildir.
 • Her havayolu her canlı hayvanı taşıyacak diye bir kural yoktur, herşey öncelikle havayolu insiyatifindedir.

 

iata-logoUçak Kargo ile taşınabilen Canlı Hayvan Sınıfları nelerdir?

A – Amfibiler/ Hem Karada Hem De Suda Yaşayanlar

B – Kuşlar

C – Kabuklular

F – Balıklar

I – Omurgasızlar

M – Memeliler

R – Sürüngenler

 

Hava Kargo Canlı Hayvan Taşımasında Gereken Dökümanların Sonuçlandırılması

 • Gönderici Beyanı;Gönderici veya onun yetki verdiği bir kişi her gönderi için Canlı hayvanlar gönderici sertifikasını doldurmalı ve imzalamalıdır.
 • Form ingilizce doldurulmalıdır. 2 kopya doldurulur. Bir kopya gönderi ekinde diğeri taşıyıcıda kalır.
 • Sertifikada, CITES listesinde olmayan evcil köpek, kedi, çiftlik ve laboratuar hayvanları hariç tüm hayvanların genel ve bilimsel adı yazılmalıdır.

Uçak Kargo ile Yarış Atı Taşıması Nasıl Yapılır?

Yarış atı taşıması başlı başına farklı bir süreçtir. Özellikle karantina süreçleriyle birlikte 1 aylık bir süreç yaşanabilmektedir.

Yarış atı taşıma üniteleri kiralanmaktadır ve oldukça pahalı bir taşıma olmaktadır. Havayolları genelde yarış atının seyisine ücretsiz bilet verip beraber uçmasını sağlar.

Uçak Kargo İle Kedi, Köpek ve Kuş taşıması Nasıl Yapılır?

En çok ve en kolay yapılan taşımadır. Yinede canı hayvan taşıması ucuz değildir. Mesafe , havayolu ve hayvanın büyüklüğüne göre fiyat değişir.

Tahmini maliyet 1.000 usd den başmaktadır.

Havayolu ile evcil hayvan veya canlı hayvan taşımacılığı hakkında bilgi almak için 0542 2362361 nolu telefondan bizlere ulaşabilir veya detaylar ve sınırlamalar ile ilgili info@ucakkargo.gen.tr e-posta adresinden destek talebinde bulunabilirsiniz.