TEHLİKELİ MADDE EĞİTİMİ ÇEVRİMİÇİ OLACAK

Salgının lojistik sektörüne etkilerini en aza indirgemek için çalışmalarına devam eden UTİKAD, 24-28 Ağustos tarihlerinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkililerini Ankara’da ziyaret etti. UTİKAD Heyeti, Bakanlık yetkilileri ile görüşmelerinde “Tehlikeli Madde Eğitimleri”nin çevrimiçi olarak düzenlenmesinin gerekliliğini de dile getirdi. “Tehlikeli Madde Eğitimleri”nin sektör için öneminin altını çizen UTİKAD Heyeti‘nin bu önerisi karşılıksız kalmadı.  Görüşmelerin ardından T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından “Tehlikeli Madde Eğitimleri” hakkında bir duyuru yapıldı.  
Yapılan duyuruda Bakanlıkça tehlikeli maddelerin taşınmasına yönelik,

•    Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliği
•    Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ
•    Karayoluyla Tehlikeli Madde Taşıyan Araç Şoförlerine Yönelik Eğitim Yönergesi
•    Havayoluyla Tehlikeli Maddelerin Taşınmasına İlişkin Eğitim Yönergesi
•    Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Taşınmasına İlişkin Eğitim Yönergesi
•    Tehlikeli Yüklere İlişkin Deniz Ticareti Gözetim Hizmeti Yönergesi
•    IMDG Kod Eğitim Seminerlerine İlişkin Yönerge

hükümleri doğrultusunda eğitim vermek üzere yetkilendirilen eğitim kuruluşları/işletmelerce sınıf ortamında yüz yüze eğitim formatında düzenlenen eğitim programlarının COVID-19 salgını sebebiyle duyuruda belirtilen koşullar çerçevesinde 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan canlı eğitim yöntemiyle gerçekleştirilmesinin uygun görüldüğü belirtildi.

dgr