Sıkça Sorulan Sorular

Hava Kargo Nedir?

Uluslararası standartlara uygun paketlenmiş,  gümrüğe tabi ve konşimet kayıtlı olarak uçakla taşınan her türlü gönderiye hava kargo denir.

Hava Kurye Nedir?

Uluslararası posta konvanisyonuna göre uçakla taşınan, posta , döküman , kişisel eşya , numune ve bagaj türü taşımalardır. Konşimento bazında 150 kilogramın altında ve fatura değeri 7500 avronun altında olan taşımalardır. Genelde 100 kilogram altında olan taşımalar hava kargoya göre daha ekonomiktir.  Parça başı 30kilogram civarındaki taşımalar daha kolay sevkedilir.

Nakliye Nedir?

Belirli bir sürede, belirli kurallar altında ulusal ya da uluslararası herhangi bir noktadan diğer herhangi bir noktaya eşya, kargo vb. maddelerin aktarılmasına “NAKLİYE” denir.

Nakliye Çeşitleri Nelerdir?

Hava kargo, deniz  kargo, demiryolu kargo, karayolu kargo

Kargo Uçağı Nedir?

Sadece kargo taşıyan  nakliye uçakları kargo uçaklarıdır. Ağır ve ebatlı kargolar , tehlikeli maddeler  ile yolcu uçağında taşınamayan kargolar özellikle kargo uçaklarıyla taşınır.

Karşı ödemeli hava kargo taşıması yapılabilir mi?

Karşı ödeme her ülke için yapılmamaktadır. Karşı ödeme olduğunda ektra masraflar olabilir.

Tehlikeli Maddeler Taşımacılığı nasıl yapılır?

Hava taşımacılığı sırasında sağlığa, çevreye, emniyete ve diğer materyallere zarar verme niteliği taşıyan ve IATA tarafından tehlikeli maddeler listesinde yer alan ürünlerdir.

Kimyasal ve/veya fiziksel karakteristikleri nedeni ile yolcuya, ekibe, uçağa veya uçakta bulunan diğer kargolara ve çevreye zarar verebilecek nitelikteki maddelerdir. Uluslararası standartlara uyum halinde olduklarında taşıma kabul edilmeli, gerekli şartlar sağlanamıyor ise hiç kabul edilmeme­lidirler.

9 farklı sınıfa (patlayıcılar, gazlar, yanıcı katılar, yanıcı sıvılar, oksitleyici maddeler ve organik peroksitler, zehirli ve bulaşıcı maddeler, radyoaktif maddeler, aşındırıcılar, çeşitli tehlikeli maddeler) ayrılmaktadır. Bu doğrultuda Paketleme , etiket­leme ve uygulanacak işlemler birbirinden farklıdır.

Taşımacılığı sağlıklı bir şekilde yapabilmek için MSDS adı verilen malzeme güvenlik bilgi formunun taşıyıcıya sunulması gerekir.

Eğer kargonuz sıvı, kimyasal vb türde bir kargo ise MSDS mutlaka istenecektir.

Bozulabilir Kargo Taşımacılığı nasıl yapılır?

Yüksek ısı, nem, iklim veya diğer çevresel şartların değişikliği veya verilen zaman aralığının aşımı nedeni ile bozulabilecek, çürüyebilecek olan kargo­lardır.

Çıkıştan varışa kadar bozulmadan gidebilecek sağlamlıkta ve uygun amba­lajda olmalıdırlar. Gönderici tarafından bildirilen özel talep varsa hava kargo kabulü buna göre yapılmalıdır. Teslim saati gönderici ve acente yetkilisi ile yapılan ön anlaşmalarla sap­tanmalıdır, bu tür hava kargoda zamanlama çok önemlidir. Antrepolarda soğuk hava depoları bulunmaktadır.

Hava Kargo Rezervasyonu nasıl alınır?

Taşıyıcının, gönderi için göndericinin isteğine göre tarifeli uçuş sefer­lerine yer ayırması işlemidir. Bu işlem, taşıyıcı tarafından sadece göndericinin kargo­yu ağırlık, hacmi ve özelliklerine göre yapılır.

Özel Kargo Nedir?

Uçağa, yolculara, çalışanlara ve yanındaki diğer kargola­ra zarar verebilecek nitelikteki, kabulü, depolanması, uçağa yüklenişi açısından özel bir işlem gerektiren kargolardır.

Değerli Kargo Nedir?

Kilo başı fatura değeri 1000 usd  ve üzerinde olan  kargolara değerli kargo denir. Gümüş , altın, mücevher , para , cep telefonu , sanat eseri gibi ürünlerdir.

Hava Kargoda Ücretlendirme Neye Göre Yapılır?

Kargonun kendi ağırlığının yanı sıra kapladığı alanda hesaplanır. Yani hava kargoda 1 kilogram ve 1 kilogram pamuk eşit değildir. Pamuk daha pahalıya taşınır, çünkü çok yer kaplar. Desi diye adlandırılan hesaplama şeklide bu sebeple ortaya çıkmıştır.

Kargonun ,KAP ADETİ x EN x BOY x YÜKSEKLİK ile çarpımı ve hava kargoda 6000’e hava kurye de 5000’e bölerek hesaplanır.

Cenaze Taşıması Nasıl Yapılır?

Cenaze (tabutta) lehimlenmiş metal, çinko veya kurşun tabut sağlam bir tahta tabuta konmuş olmalıdır.

Tahta tabut herhangi bir hasara karşı korunması için muşamba / kanvas örtü ile sarılır.

Cenazeyi teslim almamız ne kadar sürer?

Uçak vardıktan yaklaşık 30 ila 45 dakika arasında teslim alabilirsiniz. Genelde Cenaze havalimanı personel giriş kapısındaki polis kontrolden teslim alınır.

Canlı Havyvan Taşımasında Gerekli Evraklar Nelerdir?

Hayvan taşımaya hazırlanmadan önce, taşımaya ait tüm gereklilik ve kural­lar hakkında bilgi edinmesi gerekir.

 • Export/import kuralları
 • Transit izinleri
 • Veteriner sağlık sertifikası
 • CITES türleri için CITES export belgesi (gerekliyse import belgesi)
 • Veteriner kontrolu
 • Karantina
 • Transit kuralları (yiyecek kısıtlaması olabilir)
 • Konsolosluk veya ülke otoritelerinden son değişiklilerin öğrenilmesi
 • Ulusal kurallar
 • “24 hour” telefon numarası

Sebze ve Meyveler Taşımacığı Nasıl Yapılır?

Yükseklik, ısı, nem, iklim veya diğer çevresel şartların değişikliği ya da verilen zaman aralığının aşımı nedeniyle bozulabilecek, çürüyebilecek nitelikteki kargolardır.

 • Çıkıştan varışa sağlam taşınabilecekleri paketlerde bulunmalıdırlar. (plastik, karton kutu, sepet, sele, ağaç sandık v.s.)
 • Paketlerin üzerine havalandırma delikleri açılarak bozulmaları önlenmelidir.
 • Paketler birbiri üzerine konularak istifleneceklerinden sağlam olmalıdır.
 • Gönderici sebze ve meyvelerin taze teslimatı için minimum taşıma zamanı­nı bildirmelidir.

Taze Balık Taşıması Nasıl Yapılır?

Taze balık su geçirmez ve sızdırmaz kaplarda taşınmalıdır. Paketleme önemlidir. Dış paket , plastik veya oluklu karton kutu olabilir. Kutunun içine yeterli büyüklükte naylon örtü serilmeli veya emici ped ko­nulmalıdır. Buz Torbaları veya Buz Küpleri Kullanilarak Paketleme yapılır.

Dondurulmuş Balık Nasıl Yapılır?

Dondurulmuş balık, mutlaka içi parafinle kaplanmış karton kutu içinde ta­şınmalıdır. Kutu içinde ısının -12 ° C’ yi geçmemesi gerekir. Gerekliyse DGR’a uygun olarak kuru buz kullanılır.

Yumurta Taşıması Nasıl Yapılır?

Sofralık Yumurta ,  Damızlık Yumurta asla aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır. Güneş ışınlarından ve yüksek ısıdan korunmalıdırlar. Isı 10 – 15 °C’dir. 27 °C’yi geçmemelidir.

Alıcısına tesliminde en fazla 48 saat beklemelidir.

Kesilmiş Çiçekler Taşımacılığı Nasıl Yapılır?

Çiçekler; genellikle karton veya plastik kutularda paketlenirler. Kutuların üzerinde havalandırma delikleri bulunmalıdır. Çiçekler koruyucu bir malzeme (parşömen kağıdı veya naylon ambalaj) ile sarıldıktan sonra kutulara konulur. Paketler üst üste konulmaya dayanacak sağlamlıkta olmalıdır. Gönderici taze teslimat için, minimum taşıma süresini belirtmelidir.

Çiçekler, taze sebze ve meyvelerle bir arada yüklenmez. Çünkü sebze ve meyvelerden çıkan etilen gazı çiçeklerin bozulmasına neden olur.

Aldığım kargo hasarlı ne yapmam gereklidir? Nereye başvurmalıyım?

Kargoyu teslim almaya yetkili firma veya kişi;

1. Hasarın öğrenilmesinden itibaren derhal ve tesliminden itibaren en geç 14 gün içerisinde,
2. Gecikmede, kargonun tesliminden itibaren en geç 21 gün içerisinde,
3. Kargonun teslim edilememesi durumunda,, hava kargo yük senedinin düzenlendiği tarihten itibaren 120 gün içerisinde taşıyıcıya yazılı olarak başvuruda bulunmak zorundadır.

Aldığım kargo hasarlı ,Tazminat talebinde bulunmak istiyorum. Hangi evrakları bulundurmam gerekir?

 1. Konşimento üzerinde kayıtlı alıcı/gönderici firma/kişi ya da yetkilendirdikleri firma/kişi tarafından hazırlanmış imzalı ve kaşeli tazminat dilekçesi (Tazminat talep yazısı, yaşanan aksaklığı, talepte bulunulma nedenini ve talep edilen miktarı net bir şekilde içermelidir)
  2. Ana Konşimento
  3. Ara Konşimento
  4. Aksaklık Raporu
  5. Ticari fatura (zati eşyaların haricinde)
  6. Mal listesi (Packing list)
  7. Yetki Belgesi (Tazminat Talebi 3. Şahıslar/firmalar tarafından yapılıyor ise)
  8. İbraname (Tazminat Talebi Sigorta Şirketleri tarafından yapılıyor ise)

Yurtdışından gelen kargomun takibini nasıl yapabilirim?

Taşıma senedi referans numarası yani konşimento numarasını ilgili havayolunun takip sitesinden takip edebilirsiniz.

Gönderdiğim kargoları sigortalatabilir miyim?

Sigorta yaptırmak isteyen müşterilerimiz özel sigorta şirketlerinden kendileri veya bizim vasıtamızla bu hizmeti satın alabilirler.

Uçaklarda –(eksi) C˚ taşıması var mıdır?

Uçaklarda ancak +2/+8 derecede iklimlendirme mevcuttur. Eksi derecelerde muhafaza edecek bir system yoktur. Kargo gönderimlerinde kuru buz, buz aküsü veya sulu buz kullanılarak uygun paketlemeyle gönderilir. Soğuk zincir adı verilen özel üniteler -20/+20 derece arasında bozulabilir kargoları muhafaza edebilmektedir. Bu üniteler konteyner şeklinde buzdolaplarıdır. Bu ünitelerin kiralanması gerekir bu yüzden maliyetlidir.