Havalimanlarında Ardiye Ücretleri

Havalimanlarında Ardiye Ücretleri  konusunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığının yayınladığı genelge ithalat kargoları için önem arzetmektedir.

Havalimanlarında Ardiye Ücretleri konusunda edininilen bilgilerden ve yapılan incelemelerden, havalimanlarında bulunan geçici depolama yeri ve antrepolarda alınan ardiye ücretleri arasında ciddi farklılıklar bulunduğu, ithalat ve ihracat süreçlerinde yaşanan gecikmelerden kaynaklı olarak bu ücretlerin dış ticaret erbabı için ciddi maliyetler oluşturduğu tespit edilmiştir.

Havalimanlarında Ardiye Ücretleri ,Ihracat ve ithalat yapan firmaların eşyasının havalimanı ve deniz limanına indirilmesini takiben ücretsiz ardiye hizmeti verildiği zaman dilimini ifade eden serbest zaman uygulaması konusunda uluslararası uygulamalarda, 24 saatten 7 güne kadar kargo sahiplerine ücretsiz ardiye hizmeti verilebilmektedir.

Havalimanlarında Ardiye Ücretleri  ; Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) tarafından yayınlanan “Havacılık Kargo Tarifesi ” (TACT — The Air Cargo Tariff) belgesinde de bulunan serbest zaman, birçok ülkede en az 24 saatlik bir zaman olarak uygulanmaktadır.

Ancak Ülkemiz Havalimanlarında Ardiye Ücretleri serbest zaman uygulaması yoktur ve kargo varışına istinaden ardiye başlamaktadır. İhracat eşyası için 3 gün uygulanan muafiyet ile birlikte, aynı uygulamanın ithalat eşyası için geçerli olmadığı tespit edilmiştir.

Havalimanlarında tahsisli boşaltma ve tespit alanı bulunmaması ve eşyaların ayrıştırılacağı gerekçesi ile hava taşıma firmalarının kendi işlettikleri veya istedikleri başka gümrüklü depolara eşyayı koyması nedeniyle, firmalar yüksek ardiye ücretleriyle karşı karşıya kalmaktadırlar.

Havalimanlarında ithalatta serbest zaman uygulamasının olmamasından dolayı yüksek katma değerli ürün üreten özellikle savunma sanayi şirketlerinin ithal ettiği düşük maliyetli ara mamulleri için ödenen ardiye ücretleri, ürün bedelinin çok üstüne çıkabilmekte ve bu durum ise firmalara önemli maliyetler yüklemekte, Ülkemizin yurtdışında rekabet şansını düşürmektedir.

Bilindiği üzere, Gümrük Kanununun 10. Maddesinin birinci fikrasının (c) bendi “Müsteşarlık, gümrük mevzuatının doğru olarak uygulanması için gerekli gördüğü bütün önlemleri alır…” hükmünü amirdir.

Bu kapsamda, Havalimanlarında Ardiye Ücretleri  söz konusu Kanunun verdiği yetkiye istinaden, dış ticaret erbabının ithalat süreçlerinde yaşanan maliyet artışların önüne geçilebilmesi amacıyla……

 

Hava limanlarında geçici depolama yeri/antrepolara alınan eşya ile ilgili olarak, eşyanın geçici depolama yeri/antrepoya alındığı saatten itibaren;

– İlk 12 saatlik süre içerisinde, ayrıştırma işlemi yapılarak gümrük işlemlerinin tamamlanması halinde, hangi ad altında olursa olsun hiçbir ücret talep edilemeyeceği,

– İlk 12 saatlik süreyi takip eden 12 saatlik süre içerisinde, ithalat işlemlerinin tamamlanarak eşyanın alıcısına teslim edilmesi halinde, en fazla 200- TL ardiye ücreti alınacağı ve bu ücretin dışında yükleme, boşaltma, ordino, terminal, elleçleme, hamaliye, forklift, tartım, devir, muayene, yer hizmeti, aktarma vb. isim altında hiçbir ücret talep edilemeyeceği,

bu hükümlerine uyulmaması halinde, her bir işlem bazında Gümrük Kanununun 241. Maddesinin birinci fıkrası hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir.

 

2017 ithalat serbest zaman düzenlemesi

 

Havalimanlarında Ardiye Ücretlerindeki aşırı yükseklik ve farklılılar ithalatçya zarar vermektedir. Havalimanlarında Ardiye Ücretleri İthalat maliyetlerini yükseltip vergi matrahını da arttırmaktadır.
Havalimanlarında Ardiye Ücretleri , Gümrük ve Ticaret Bakanlığının yayınladığı genelge ile yeniden düzenlenecektir. Havalimanlarında Ardiye Ücretleriİthalatçının lehine olan bu karar uygulansa da uygulanmasa da çok ses getirecektir.

 

DANIŞMANLIK