Serbest bölgeden ihraç malının taşınması işi KDV’den istisna
17 Şubat 2017

Serbest bölgeden bir limana veya bir gümrük çıkış kapısına ihraç malının taşınması işi KDV’den istisnadır. Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DA...

Devamı
Serbest bölgeden ihraç malının taşınması işi KDV’den istisna