Kaçakçılıkla mücadele kanunundaki geçici 13. maddedeki süre de 3 ay uzatılmıştır.
25 Eylül 2020

GEÇİCİ MADDE 13 – (17.04.2020 tarihli, 31102 sayılı R.G. 7244 s.k. ile eklenmiştir) (1) 30/9/2020 tarihine kadar bu Kanun kapsamında el konulan ve bulaşıcı salgın hastalıkla mücadele ile doğrudan ilgili tıbbi cihaz ve malzemele...

Devamı
Kaçakçılıkla mücadele kanunundaki geçici 13. maddedeki süre de 3 ay uzatılmıştır.