Almanya Hakkında

Siyasi ve İdari Yapı

Devlet yapısı Federal Parlamenter Cumhuriyet olan Almanya 16 Eyaletten oluşmaktadır.

Baden-Württemberg, Bavyera, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Ön Pomeranya, Aşağı Saksonya, Kuzey Ren-Vestfalya, Rheinland-Pfalz, Saarland, Saksonya, Saksonya-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen

Hükümet Yürütme yetkisine sahiptir,  Başbakan, Cumhurbaşkanının önerisi üzerine Federal Meclis tarafından seçilir. Hükümet üyeleri ise, Başbakanın önerisi üzerine Cumhurbaşkanı tarafından atanır veya azledilirler.

Nüfus ve İşgücü yapısı

Toplam nüfusu 81 (2015 yılı) milyondur.  Erkeklerin oranı toplam nüfusun %49’unu, kadınlar ise % 51’ini oluşturur.

Nüfusun %9 u yabancılardan oluşur , başlıca yabancı milletler ; Türk (1.607 bin), İtalyan (520 bin), Polonyalı (468 bin), Yunan (284 bin), Hırvat (223 bin), Avusturyalı (176 bin), Bosna-Hersek’li (154 bin).

Doğal kaynaklar ve Çevre

Almanya doğal kaynaklar bakımından oldukça zengindir. Geniş çayırlara ve ormanlara, verimli ovalara sahiptir. Tarımsal arazilerin yaklaşık 17 milyon hektar kadar olduğu tahmin edilmektedir. Ormanlık arazleri toplamı ise 11 milyon hektardır.

Ülkenin iki büyük akarsuyu vardır. Ren ve Elbe Nehri  hem Almanya, hem de diğer Avrupa ülkeleri için önemli suyollarıdır.

Almanya’nın petrol kaynakları sınırlı olduğu için çoğunlukla dışa bağımlıdır. Doğalgaz kaynakları, taş kömürü, linyit kömürü ve tuz kaynaklarına sahiptir.

Almanya ‘nın en önemli enerji kaynağı yenilenebilir enerjidir. Bu  alanda AB ülkeleri arasında ilk sırada yer almaktadır. Ülkenin, dünyanın gelişmiş ekonomileri arasında ilk büyük yenilenebilir enerji ekonomisi olduğunu söylemek yanlış olmaz.


Etiketler: